Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, lao động nữ thiệt hàng trăm triệu đồng

Thiệt hại lớn nhất của người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần là số tiền được nhận thấp hơn nhiều so với lợi ích khi chờ đến tuổi lãnh lương hưu, không được hưởng lương hưu và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

ld-1367-7248-2981202303151513168064580-1678957378.jpg
Người lao động thiệt hại lớn khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, rút bảo hiểm một lần không chỉ khiến hệ thống an sinh chậm phát triển mà còn là thiệt thòi rất lớn cho người lao động. Thiệt thòi lớn nhất và dễ thấy nhất với người lao động là số tiền lĩnh bảo hiểm xã hội một lần là rất nhỏ so với số tiền được nhận hàng tháng khi chờ đến tuổi hưu trí.

Theo quy định hiện hành, mỗi tháng, người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức lương cơ bản, người sử dụng lao động đóng 14%, tổng cộng là 22%. Như vậy, mỗi năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng 2,64 tháng lương cơ bản.

Khi rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động chỉ được nhận số tiền tương ứng 1,5 tháng lương cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 và 2 tháng lương cho những năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Chỉ tính về số tiền đóng - hưởng đã thấy thiệt thòi rõ ràng khi rút bảo hiểm xã hội một lần (mỗi năm mất 0,64-1,14 tháng lương).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có bảng giả định so sánh thể hiện rất rõ lợi ích của chế độ hưu trí so với rút bảo hiểm xã hội một lần.

Trong bảng này, Bảo hiểm xã hội lấy ví dụ một trường hợp một người có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (từ 2001-2020) với mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội là 6 triệu đồng (giả định chưa tính đến tác động của các yếu tố lạm phát, tốc độ tăng lương, tỷ lệ điều chỉnh mức lương hưu, lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội…).

Giả sử người lao động đủ điều kiện và rút bảo hiểm xã hội một lần vào năm 2022 thì số tiền họ sẽ được lĩnh là 1,5 tháng lương mỗi năm cho 13 năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 (1,5 x 6 triệu x 13 năm = 117 triệu đồng) và 2 tháng lương mỗi năm cho 7 năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi (2 x 6 triệu x 7 năm = 84 triệu đồng).

Như vậy, tổng cộng số tiền người lao động được nhận khi rút bảo hiểm xã hội một lần là 201 triệu đồng (lao động nam và nữ có mức hưởng như nhau khi rút bảo hiểm xã hội một lần).

Trong khi đó, với cùng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội trên, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu vào năm 2022 thì số tiền họ được nhận sẽ lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là lao động nữ.

Tiền lương hưu gấp 4 tiền rút bảo hiểm với nữ

Với lao động nữ, năm 2022 đủ tuổi hưu nghĩa là 55 tuổi 8 tháng. Tính trên tuổi thọ trung bình của nữ giới hiện là 76,3 tuổi thì người này sẽ được hưởng lương hưu khoảng 20 năm (tạm tính là 240 tháng).

Với thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, mức hưởng lương hưu của người này bằng 55% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tức khoảng 3,3 triệu đồng/tháng (55% x 6 triệu đồng). Vậy tổng tiền lương hưu lao động nữ nhận được trong 20 năm hưởng lương hưu là 792 triệu đồng.

Ngoài ra, người lao động nữ còn được mua thẻ BHYT miễn phí trong 240 tháng hưu trí với số tiền là 35.640.000 đồng (240 tháng x 4,5% lương hưu).

Khi mất, lao động nữ được nhận trợ cấp mai táng là 10 tháng lương cơ sở, giống như nam.

Thêm nữa, trợ cấp tuất một lần tối thiểu lao động nữ được nhận là 9,9 triệu đồng (3 tháng lương hưu trước khi chết).

Như vậy, tổng số tiền mà lao động nữ hưởng lương hưu sẽ được lãnh từ bảo hiểm xã hội là hơn 852 triệu đồng, gấp 4 lần người lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần trong cùng điều kiện (201 triệu, như tính toán ở trên). Vậy, rút bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp này sẽ bị thiệt hơn 650 triệu đồng./.