Đề xuất lao động nam được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động (kể cả nam và nữ) tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.

3-18483720230316153245-1678961751.jpg
Đề xuất lao động nam được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con. Ảnh minh hoạ

Theo đó, đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp thai sản là người lao động tham gia BHXH tự nguyện quy định tại khoản 4 Điều 31 của luật này. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: Lao động nữ sinh con; lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động thuộc đối tượng nêu trên phải đóng bảo hiếm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo khoản 4 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này (đối tượng tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc).

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất, lao động nữ khi sinh con, lao động nam có vợ sinh con được hưởng 2.000.000 đồng cho một con mới sinh.

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được hưởng chế độ theo quy định.

Trợ cấp thai sản quy định nêu trên do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Về hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản gồm: Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau sinh con mà mẹ chết; Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

Dự thảo luật nêu rõ, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày sinh con, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định nêu trên.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo dự kiến, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến đến tháng 4, hoàn thiện trình Chính phủ vào tháng 6, trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024 và có hiệu lực từ 1/1/2025./.